Akcja: zieleń!

Przedmiotem projektu "Akcja: zieleń!" jest inicjowanie i wspieranie aktywności seniorów do podejmowania działań na rzecz zieleni miejskiej. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału społeczno-zawodowego seniorów poprzez ich aktywizację w działania z zakresu utrzymania i pielęgnacji warszawskiej zieleni miejskiej.
 
Projekt przyczyni się ponadto do wzrostu zaangażowania i współpracy strony społecznej(seniorów) w działania prowadzone przez jednostki administracji, zajmujące się zarządzaniem zielenią miejską.
 
W ramach projektu zamierzamy zawiązać 5 aktywnych grup seniorskich ds. zieleni miejskiej i realizując jej cykliczne spotkania (spotkania stacjonarne i terenowe). Finałem spotkań będzie 5 podjętych przez seniorów inicjatyw w zakresie zakładania, utrzymania i pielęgnowania zieleni.
 
Projekt zakłada ponadto wypracowanie modelu partycypacji seniorów w gospodarowaniu zielenią w mieście, którego realizacja umożliwi trwałą i skuteczną partycypacje seniorów w tym zakresie oraz wzmocnienie rad seniorów. Modelów zostanie opracowany przy współpracy z radami seniorów i zaprezentowany przedstawicielom administracji publicznej podczas spotkania trójstronnego, będącego finałem projektu.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany projektem lub znasz seniorów, którzy chcieli by wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Projekt "Akcja: zieleń!" został dofinansowany przez Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rzprogramu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.