Uwaga, pełna mobilizacja! Podpisujcie, udostępniajcie!

Zachęcamy do podpisania i rozpowszechniania petycji!

 

Nowe drzewa w dobrym stanie! - Wprowadźmy ujednolicone standardy sadzenia drzew w mieście!

W ciągu ostatnich 5 lat w Warszawie, wyciętych zostało ponad 110 tysięcy drzew (dane z 2016r. z Biura Ochrony Środowiska w Warszawie). Oznacza to, iż dziennie w stolicy znika aż 60 drzew. W zamian za usunięte drzewa posadzonych zostało 50 tysięcy sztuk, czyli ponad 60 tysięcy drzew zniknęło, a ich strata nie została w żaden sposób zrekompensowana. Dodatkowo, drzewa które są nasadzane, często są słabej jakości, niedostosowane do ciężkich miejskich warunków. Większości problemów, powodujących w przyszłości obumieranie drzew, można uniknąć wprowadzając ujednolicone standardy sadzenia drzew skutkujące poprawą jakości nasadzeń!

Petycja w wersji on-line dostępna tu -> Zmieńmy.to!

Zwiększmy dostępność do informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew oraz krzewów na terenie m. st. Warszawy!

Podpisz petycję w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia dostępności informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew i krzewów na terenie m. st. Warszawy! Ekoportal nie spełnia w wystarczający sposób zadania skutecznego informowania o stanie środowiska i jego ochronie!

Petycja w wersji on-line dostępna tu -> Zmieńmy.to!