Uwaga! Konkurs "Planeta energii"


 Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do ekologicznego konkursu "Planeta energii". Przypominamy, że prace konkursowe należy przesłać do 10 czerwca 2013 roku.

Prace należy przesłać na adres: Fundacja alter eko, ul. Kujawska 3/1  00-793 Warszawa. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26.06.2013r.  Na laureatów czekają cenne nagrody!!!

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych w woj. mazowieckiego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie GRY PLANSZOWEJ na temat energii odnawialnej. Celem konkursu jest upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. alternatywnych źródeł energii oraz racjonalnego jej użytkowania w gminie, w której funkcjonuje placówka oświatowa.

Kontakt do koordynatora konkursu: e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. 607 44 21 33 

 

"PLANETA ENERGII" wojewódzki konkurs twórczy na najciekawszą szkolną grę planszową dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł