Warsztaty - edukacja ekologiczna

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Fundację alter eko oraz Ekotrend, które realizujemy na terenie województwa mazowieckiego. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, którzy przekazują wiedzę w ciekawy sposób, z wykorzystaniem różnorodnych aktywizujących metod edukacyjnych. Wierzymy, że podstawą do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko jest większa wiedza i świadomość obywateli. W tym celu prowadzimy innowacyjne warsztaty ekologiczne. Nasze koncepcje są szyte na miarę i zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Zawsze dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny warsztatów.
Zajęcia kierujemy do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dla przedszkolaków. Każdorazowo dostosowujemy treść warsztatów do danej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć to dwie godziny lekcyjne. Koszt zajęć dla całej klasy wynosi 300zł .
Zapraszamy do współpracy! 
Szczegóły i zapisy: 600 269 540, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pobierz ofertę.

 
Proponowane tematy:
Artyści recykliści – celem warsztatu jest edukacja w zakresie segregacji odpadów komunalnych, a także ZSEE. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób należy segregować odpady, dlaczego należy to robić a także co się dzieje z odpadami po wyrzuceniu ich do śmietnika. Drugą część zajęć stanowią praktyczne warsztaty art-recyklingowe.
• Klimat na pogodę – celem warsztatu jest pokazanie uczniom różnicy pomiędzy klimatem a pogodą, nauczenie i zachęcenie do samodzielnego prowadzenia obserwacji pogody, a także stworzenie własnoręczne jednego z przyrządów meteorologicznych. Druga część zajęć poświęcona będzie klimatowi.
• Z energią! – podczas warsztatu uczniowie dowiedzą się czym są odnawialne źródła energii oraz jakie jest ich praktyczne zastosowanie. Zaprezentowany zostanie również krótki film dydaktyczny nt. odnawialnych źródeł energii. Drugą część warsztatu stanowi wielkoformatowa gra podłogowa dotycząca energii odnawialnej w Polsce.
• Z ekologią na TY! – celem warsztatu jest wyjaśnienie uczniom czym jest ekologia i w jaki sposób możemy być ekologiczni na co dzień i od święta. Jak należy zmienić nawyki, aby świadomie oszczędzać wodę, energię i chronić przyrodę.
• Dąb czy jarząb? – podczas warsztatu uczniowie poznają budowę drzew, najpopularniejsze gatunki występujące w Polsce oraz dowiedzą się, dlaczego drzewa są tak ważne dla życia ludzi na Ziemi. Uczestnicy stworzą także dekalog ekologa, stanowiący prawidłowe zasady zachowania się w lesie.
• Zwierzyniec – celem warsztatu jest uświadomienie uczniom bogactwa polskiej fauny, prezentacja pospolitych gatunków, zarówno gospodarskich, jak i leśnych ssaków. Uczniowie poznają zagrożenia, które prowadzą do wymierania gatunków, a także przykłady odtwarzania gatunków. Drugą część lekcji stanowi wielkoformatowa gra podłogowa na temat ssaków lub quiz i kalambury.