Segreguję więc zyskuje!

Zapraszamy gminy do współpracy w kampanii promocyjno-edukacyjnej związanej z wdrażaniem nowego, ogólnokrajowego systemu gospodarki odpadami. Kampania stanowi wspólną ofertę Fundacji Alter Eko, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz firmy Little Greenfinity skierowaną do gmin i ich mieszkańców.

W ramach kampanii pomagamy gminom:

  1. Analizować problemy gminy związane z gospodarką odpadami i przygotowywać rozwiązania pozytywnie odbierane przez mieszkańców.
  2. Przygotowywać materiały informacyjne dotyczące segregacji odpadów, minimalizacji odpadów u źródła oraz gospodarki zamkniętego cyklu.
  3. Realizować działania promocyjne i konsultacyjne skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców objętych gminnym systemem zbiórki odpadów.

We współpracy wykorzystujemy nasze doświadczenie:

  1. Fundacja Alter Eko jest m.in. autorem raportu o wdrażaniu systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim oraz wielu poradników dotyczących gospodarki odpadami dla mieszkańców, w tym materiałów dla nauczycieli. altereko.pl
  2. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje lekcje w przedszkolach dotyczące gospodarki odpadami oraz przygotowała raport o gospodarce zamkniętego cyklu dla firmy Saint-Gobain. ine-isd.org.pl
  3. Firma Little Greenfinity świadczy usługi doradcze w zakresie minimalizacji odpadów dla szeregu firm, a także szkół (warsztaty edukacyjne a rzecz środowiska dla uczniów i dla dorosłych) i samorządów. little-greenfinity.com

Firma Little Greenfinity wraz z Fundacją Alter Eko jest organizatorem targów Zero Waste.

Jeśli chcesz pracować z nami zgłoś się do nas: fundacja@ altereko.pl