Zieleń i kropka ... lokalnie

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu „Zieleń i kropka… lokalnie", który Fundacja alter eko wraz z Zarządem Zieleni realizuje w kolejnych dzielnicach Warszawy: na Woli, Targówku oraz Pradze Południe. Program ma na celu edukację środowiskową oraz promocję zieleni miejskiej.

 

Pierwsza edycja programu odbyła się w 2017 roku. Wówczas akcja realizowana była w obrębie dzielnicy Białołęka. Honorowy patronat nad programem objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka. W ramach ubiegłorocznej akcji zorganizowaliśmy kilkanaście przyrodniczych i konsultacyjnych spotkań z mieszkańcami dzielnicy, opracowaliśmy, wydaliśmy i rozdystrybuowaliśmy publikację promującą cenne przyrodniczo miejsca w dzielnicy Białołęka, założyliśmy kilka ogrodów edukacyjnych przy placówkach oświatowych oraz wspieraliśmy lokalną społeczność w inicjatywach na rzecz zieleni.

Obecnie organizujemy kolejną edycję programu, skierowaną do mieszkańców dzielnic: Wola, Praga Południe i Targówek. W ramach inicjatywy planujemy między innymi: spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami dzielnic, spacery przyrodnicze, opracowanie publikacji promujących zieleń w dzielnicach, nakręcenie i udostępnienie filmów promujących lokalną przyrodę, podjęcie inicjatyw nasadzeń zieleni. Wszystkie działania prowadzone w programie są nieodpłatne dla uczestników.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w projekt i śledzenia informacji na naszym FB o zbliżających się wydarzeniach.