Certyfikaty jakości ekologicznej „Zielony Salon"

Certyfikacja „Zielony Salon” prowadzona przez Fundację alter eko to proces, który pozwala budować zaufanie do salonu, a także daje gwarancję, że usługi i produkty stosowane w salonie są wysokiej jakości i wywierają minimalny impakt na środowisko.

Zasady polityki certyfikacji „Zielony Salon”

1. Jednostka certyfikującą w systemie „Zielony Salon” jest Fundacja alter eko.

2. Certyfikaty „Zielony Salon” przyznawane są branży beauty.

3. Fundacja alter eko przyznaje certyfikaty salonom, na podstawie audytów, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych i międzynarodowych norm.

4. Certyfikaty „Zielony Salon” potwierdzają odpowiedzialność środowiskowo-społeczną salonu.

5. Jednostka certyfikująca wydaje certyfikaty salonom, które podlegają jej kontroli, a które spełniają warunki przepisów dotyczących środowiska.

6. Salony certyfikowane zobowiązane są do wdrażania zaleceń poaudytowych.

7. Przynajmniej raz na 3 lata jednostka certyfikująca przeprowadza kontrolę w poszczególnych salonach, której wyniki uzależniają możliwość przedłużenia ważności certyfikatu „Zielony Salon”.

 

Salony z certyfikatem jakości „Zielony Salon” 2019-2021:

Cagiel.Hair.Beauty.

Jaga Hupało Born To Create

Klinika Pięknych Włosów Marlena Leśniak

Miraflores

Pearl Beauty Clinic and Spa

Studio Fryzur Hollywood

Zielony Warkocz Ekologiczne Studio Fryzjerskie

 

lista salonów biorących udział w I edycji programu Zielony salon' 2018