Floratorium

Założeniem projektu „Floratorium” jest budowanie aktywności seniorów wokół tematu roślin, ich pielęgnacji i ochrony. Ma on na celu wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych. Projekt „Floratorium” jest skierowany do seniorów – osób aktywnie działających na rzecz zieleni miejskiej, którzy pozostają inspirującymi realizatorami ciekawych i wartościowych działań w swoich społecznościach i swoją pasją zarażają innych ludzi. Mamy nadzieje, że projekt „Floratorium” przyczyni się do wzrostu zaangażowania seniorów w działania instytucji zarządzających zielenią miejską, związane z ochroną i gospodarowaniem roślinnością, a także zainicjuje międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową wymianę doświadczeń w zakresie pielęgnacji, uprawy i wykorzystania roślin.

W ramach projektu „Floratorium” realizowane będą następujące działania:

  1. Przeprowadzenie cyklu warsztatów związanych z uprawą i pielęgnacją roślin dla 6 wybranych grup seniorskich. Finał tego zadania służyć będzie integracji i promocji wiedzy i umiejętności seniorów – efekty warsztatów zostaną zaprezentowane w ramach wydarzeń społecznych (np. kiermaszów, festynów, wystaw).
  2. Organizacja 6 spotkań edukacyjnych, których celem będzie edukacja członków rad seniorów w zakresie rzecznictwa i podejmowania interwencji w sprawach zieleni miejskiej, podejmowania zielonych inicjatyw oraz sieciowania członków rad, zajmujących się tym tematem.
  3. Realizacja 6 społecznych wydarzeń florystycznych, będących finałem floratoriów (np. kiermaszów, festynów, wystaw), podczas których prezentowane będą efekty warsztatów florystycznych oraz prelekcje seniorów, związane z tajnikami uprawy roślin, ich starymi odmianami, właściwościami i zastosowaniem.
  4. Przygotowanie 3 filmów promujących działania seniorów w zakresie porad, pielęgnacji i uprawy roślin oraz rzecznictwa w sprawach zieleni.

Zapoznaj się z Regulaminem projektu.

Projekt pn. „Floratorium” został dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020