Raport - BioBlitz Park Morskie Oko 2019

Zapraszamy do zaczytania się w naszej najnowszej publikacji BioBlitz Park Morskie Oko 2019. Raport stanowi podsumowanie społecznej inwentaryzacji przyrodniczej – bioblitz, która miała miejsce w dniach 20-21 lipca 2019 r. na terenie parku Morskie Oko w Warszawie. Inwentaryzacja została zrealizowana przez Fundację alter eko, na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach projektu "Zieleń i kropka lokalnie".

Bioblitz został przeprowadzony przez ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny biologiczne, posiadających wiedzę i doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków należących do wybranych piętnastu grup organizmów, które zostały poddane inwentaryzacji w parku Morskie Oko. Bioblitz zrealizowano przy udziale społeczeństwa – mieszkańców okolic parku oraz przyrodników amatorów, zainteresowanych tematyką faunistyczną i florystyczną.