Konkurs "Planeta Energii"

Uwaga!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu "Planeta energii" adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z woj. mazowieckiego.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie GRY PLANSZOWEJ na temat energii odnawialnej. Celem konkursu jest upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. alternatywnych źródeł energii oraz racjonalnego jej użytkowania w gminie, w której funkcjonuje placówka oświatowa.

Zespół konkursowy stanowi cała klasa wraz z Opiekunem. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim potwierdzany jest za pomocą karty zgłoszenia.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną (dokument w formacie pdf/jpg) na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 01.05.2013r, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26.06.2013r.  Na laureatów czekają cenne nagrody!!!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu! !

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Kontakt do koordynatora konkursu: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

"PLANETA ENERGII" wojewódzki konkurs twórczy na najciekawszą szkolną grę planszową dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł