publikacje - zieleń miejska

Zachęcamy do pobrania publikacji:

BioBlitz Park Morskie Oko 2019 - wersja skrócona

BioBlitz Park Morskie Oko 2019 - wersja pełna

 

 

ZOOM na zieleń Woli

publikacja dotycząca zieleni w warszawskiej dzielnicy Woli

ZOOM na zieleń Pragi-Południe

publikacja dotycząca zieleni w warszawskiej dzielnicy Pragi-Południe

 "ZOOM na zieleń Targówka"

publikacja dotycząca zieleni w warszawskiej dzielnicy Targówek

 

"Zielona partycypacja seniorów"

publikacja nt. udziału seniorów w gospodarowaniu zielenią miejską 

 

 

 

 

 

 "ZOOM na zieleń Białołęki"

publikacja dotycząca zieleni w warszawskiej dzielnicy Białołęka 

 

 

 

 

 

 

 

 "Nauka idzie w ogród"

poradnik zakładania ogrodów przy szkołach i przedszkolach.

 

 

 

 

 

„Zielony raport. Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakości nasadzeń zastępczych w Warszawie”. 

prezentuje wyniki monitoringu dotyczącego: decyzji zezwalających na wycinkę drzew, nasadzeń zastępczych wykonywanych w procesach inwestycyjnych oraz sposobu zarządzania parkami i skwerami na terenie Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Zielona partycypacja"

partycypacja mieszkańców w gospodarowaniu zielenią miejską

 

 

 

 

 

"Drzeworadnik"

publikacja nt. drzew w mieście