publikacje - odpady

Zachęcamy do pobrania publikacji:

"Surowiec"

przewodnik po polskich praktykach bezodpadowych

"Śmiecioradnik"

publikacja nt. opadów

Raport "Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu"

 monitoring procesu wdrażania zapisów „ustawy śmieciowej”.

"Kodeks świadomego Mieszczucha"

publikacja poruszająca problem gospodarowania odpadami w mieście

"Kodeks świadomego Gospodarza"

publikacja poruszająca problem gospodarowania odpadami na wsi

"Opakowanie - drugie wydanie" 

publikacja dotycząca użytkowego przetwarzania odpadów