O nas

"Jak traktujemy przyrodę zależy od tego kim jesteśmy,

jaka jest nasza świadomość, jakie są nasze wartości"

- Henryk Skolimowski

 

Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu.

Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradztwa. Aktualne działania Fundacji skupiają się w głównej mierze na działalności strażniczej, sporządzaniu raportów i publikacji na temat zieleni miejskiej, oraz gospodarki odpadowej w nurcie zero waste. Do powierzonych zadań interdyscyplinarny zespół Fundacji alter eko podchodzi z pasją i entuzjazmem, wychodząc poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań.

 

Zapraszamy do współpracy z nami! 

Daniela Grzesińska  Magdalena Krajewska  Kamila Musiatowicz

Przemysław Mach