Sprawozdania

  • 2015 r. - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji alter eko 

      (bilans, RZIS i informacja dodatkowa)

  • 2016 r. - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji alter eko

      (bilans, RZIS i informacja dodatkowa)