Konkurs "I-Pody za elektrokody"

Zapraszamy klasy IV-VI szkół podstawowych i szkoły gimnazjalne na Mazowszu do konkursu pt. „I-PODY ZA ELEKTRO-KODY”.

Konkurs ma za zadanie aktywizację uczniów i nauczycieli do podejmowania samodzielnych inicjatyw na rzecz środowiska przyrodniczego w swoim miejscu zamieszkania. Celem zasadniczym zadania jest upowszechnienie praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania z ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz z tonerami i tuszami w środowisku szkolnym i w otoczeniu społecznym placówki oświatowej. 

Na czym polega konkurs?

 • Szkoła rejestruje się, czyli zakłada swoje konto bezpośrednio na stronie Fundacji pod linkiem www.altereko.pl/elektrokody
 • Szkoła zgłasza udział w jednej lub dwóch kategoriach konkursowych (I."Elektroodpady"; II."Tonery i tusze") i powołuje 10 osobowe zespoły oddzielnie do każdej z nich. 
 • Szkoła rozpoczyna aktywne zbieranie elektrośmieci oraz/lub tonerów i tuszy, korzystając z potencjału własnego, zaprzyjaźnionych firm i instytucji publicznych, a także innych placówek wspierających ich działanie.
 • Przed planowaną zbiórką elektrośmieci, szkoła zgłasza potrzebę ich odbioru i proponuje termin za pośrednictwem swojego konta;
 • Wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez operatora akcji – partnera konkursu i przekazywane do przetworzenia.
 • Wszystkie zebrane tonery i tusze są wysyłane do organizatora na jego koszt po wcześniejszym ustaleniu lub odbierane przez firmę partnerującą konkursowi.
 • Za zebrane elektrośmieci oraz tonery i tusze szkoła otrzymuje elektro-kody, czyli punkty odpowiadające rodzajowi i masie oddanych odpadów.
 • Szkoła kumuluje punkty na swoim koncie dostępnym każdorazowo po zalogowaniu przez panel komunikacyjny na: www.altereko.pl/elektrokody
 • Wygrywa ten zespół, który zgromadzi największą liczbę elektro-kodów, czyli punktów.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2013 r.
 • W obu kategoriach każdy zwycięski zespół uczniów otrzyma 10 iPodów, zaś wychowawca/nauczyciel narzędzie do zdalnej prezentacji.
 • Nagrody książkowe otrzymają zespoły zajmujące odpowiednio II i III miejsce w obu kategoriach.
 • Finansującym konkurs i fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z REGULAMINEM konkursu oraz wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY w elektronicznej bazie.

 

"I-PODY ZA ELEKTRO-KODY" wojewódzki konkurs zespołowy dla uczniów klas IV - VI i klas I - III szkół gimnazjalnych  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł