Warsztaty "EKOenergetyczni!" - galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów "EKOenergetyczni!" przeprowadzonych jesienią 2013 roku w szkołach podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Warsztaty miały formę modułową, gdzie w pierwszej części postawiliśmy sobie za cel przekazanie i utrwalenie wiedzy z zakresu energii przyjaznej środowisku, zwrócenie uwagi na istotną rolę jaką odgrywa energia oparta na odnawialnych źródłach, a także konieczność i opłacalność ich rozwoju. W dalszej części uczniowie mogli wzbogacić się o wiedzę w ciekawej i co ważne aktywnej formie w stworzonej przez nas grze banerowej. Gra przedstawia mapę Polski z podziałem na strefy obrazujące dominujące źródła energii odnawialnej, po której uczestnicy poruszają się dzięki poprawnym odpowiedziom na wylosowane pytania z obszaru głównego tematu prowadzonych warsztatów. Na koniec zaprosiliśmy wszystkie dzieci do wspólnego tworzenia plakatu – obrazu na temat energii odnawialnej. Prace zostały wyeksponowane w widocznym miejscu w szkole lub przed jej budynkiem, jako materiał informacyjno - edukacyjny dla całej społeczności szkolnej.

Celem warsztatów „EKOenergetyczni” było upowszechnienie praktycznej wiedzy nt. źródeł energii odnawialnej wśród młodych osób oraz wsparcie i przygotowanie merytoryczne nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o odnawialnych źródłach energii w ramach edukacji przyrodniczej.

 

"EKOenergetyczni!" warsztaty edukacyjne dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.310,00 zł