Zieleń i kropka… lokalnie na Mokotowie

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu „Zieleń i kropka… lokalnie", który Fundacja alter eko wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy realizuje tym razem w dzielnicy Mokotów. Program ma na celu edukację środowiskową oraz promocję zieleni miejskiej.

To kolejna edycja programu, który Fundacja zainicjowała w 2017 roku. W przeciągu dwóch lat działaliśmy w obrębie dzielnic: Białołęka, Wola, Praga Południe i Targówek. W ramach akcji zorganizowaliśmy kilkadziesiąt przyrodniczych i konsultacyjnych spotkań z mieszkańcami dzielnic, opracowaliśmy, wydaliśmy i rozdystrybuowaliśmy publikacje promujące cenne przyrodniczo miejsca w dzielnicach, organizowaliśmy spacery przyrodnicze i kręciliśmy filmy promujące przyrodę dzielnic, założyliśmy kilka ogrodów edukacyjnych przy placówkach oświatowych oraz wspieraliśmy lokalną społeczność w inicjatywach na rzecz zieleni.

W 2019 roku pora na dzielnicę Mokotów! W ramach akcji zaplanowaliśmy szereg atrakcji. Wśród nich znajdą się:

  • spacery przyrodnicze
  • bioblitz
  • spotkania z mieszkańcami, diagnozujące ich potrzeby względem zieleni
  • utworzenie biblioteki nasion
  • publikacja promująca zasoby przyrodnicze Mokotowa

Tymczasem zapraszamy mieszkańców Mokotowa do podzielenia się z nami swoim zdaniem nt. zasobów zieleni w swojej dzielnicy -> KLIK